Herlev Kommune: Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb kan søges af børne- og ungdomsforeninger, der etablerer aktiviteter for
børn og unge (idrætsforeninger henvises dog til at søge Idrætsrådet, der også har et rådighedsbeløb).
Ved fordelingen vil der blive taget hensyn til foreningens samlede deltagertal og til foreningens alder.

Nøgleord

  • Materiel, inventar og lignende
  • Vedligeholdelsesarbejde og mindre ombygninger
  • Inventar til egne eller lejede lokaler
Tilskuddet udbetales løbende det efterfølgende år, når foreningerne sender behørig dokumentation for de indkøbte materialer. Der udbetales tilskud svarende til de dokumenterede udgifter forudsat at udgifterne ikke er højere end det bevilgede beløb.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder