Henning G. Kruses Fond

Fonden gavner bredt i det sydvestjyske og støtter almennyttige / almenvelgørende formål, forskning og erhvervsudvikling.

Nøgleord

  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Forbedre udnyttelsen af jordens ressourcer
  • Understøtte erhvervsudviklingen i den vestlige del af Syddanmark
Det er stifternes ønske, at udlodningen af fondens midler kommer så mange som muligt til gode ved at støtte objektivt nyttige formål.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder