Hempel Fonden: Social inklusion af udsatte børn

Hempel Fonden tror på potentialet i alle mennesker og ønsker at bruge vores privilegerede position til ydmygt og effektivt at hjælpe de bedste organisationer med at udfolde dette potentiale. Inspireret af FN’s 10. Verdensmål for bæredygtig udvikling om mindre ulighed arbejder vi med organisationer, der støtter de tusindvis af udsatte børn og unge i Danmark og Grønland, som står uden for fællesskabet af forskellige årsager.

Nøgleord

  • Social inklusion af udsatte børn
  • Hjælpe de bedste organisationer udfolde deres potentiale
  • Mindre ulighed
Hempel Fonden støtter organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning m.m., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder