Hempel Fonden: Det gode initiativ

Hempel Fonden støtter i særlige tilfælde gode initiativer, som ikke nødvendigvis ligger inden for Fondens tre fokusområder, men som har potentiale til at skabe positiv forandring.

Nøgleord

  • Gode initiativer
  • Skabe positiv forandring
  • Initiativer, som ligger uden for Hempel Fondens andre fokusområder
Puljen kan søges løbende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder