Helvegs Fond

Helvegs fonds formål er at støtte og fremme ligeværd og ligeværdighed i alle livets forhold for medborgere med særlige behov.

Nøgleord

  • Formidling af viden, information samt løsningsmodeller
  • Opnå ligeværd og ligeværdighed
  • Forbedring af livsvilkårene for mennesker med særlige behov
Fonden kontaktes ved henvendelse til Ligeværds sekretariat.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder