Helsingør Kommune: Udviklingspuljen til nye aktiviteter på folkeoplysningsområdet

Der kan søges tilskud til nye eller nyskabende aktiviteter. Folkeoplysningslovens §6, stk. 3 åbner for, at der skal etableres en kommunal pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for lovens område. Idræts- og Fritidsudvalget har uddelegeret opgaven med at administrere puljen til Idræts- og Fritidsforum, Helsingør Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Nøgleord

 • Fællesskab og samarbejde
 • Børn og unge
 • Socialt udsatte
Projekterne skal være åbne for alle og have et folkeoplysende sigte.

Vigtig viden



 • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  01.09.2024
  01.12.2024
Se lignende søgemuligheder