Helsingør Kommune: Eventpuljen

Eventpuljens formål er understøtte events, der kan bidrage til at nå målene i Helsingør Kommunes Vision 2030 og de politikker, der knytter an hertil. Kommunens satsning på kultur, events og begivenheder bidrager til, at flere besøger kommunen og vælger at bo og leve her. På samme tid skabes der job inden for kultur, turisme og oplevelseserhverv.

Nøgleord

  • Events
  • Brande kommunen
  • Bosætning i kommunen
Særlig pulje på over 2,3 mio. kroner årligt til større events i Helsingør Kommune skal få kulturpolitikkens og begivenhedsstrategiens mål opfyldt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Min. 50.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder