Helsingør Gymnasium: Elevfond

Fondens formål er at yde bidrag til enkelte elever i forbindelse med aktiviteter, som er arrangeret af Helsingør Gymnasium, og hvortil det offentlige ikke bidrager eller kun bidrager i begrænset omfang. Dette gælder først og fremmest studierejser.

Nøgleord

  • Bidrag til enkelte elever
  • Støtte i forbindelse med aktiviteter, som er arrangeret af Helsingør Gymnasium
  • Primært støtte til udgifter til studierejser
Helsingør Gymnasium finder det vigtigt, at alle elever får mu- lighed for at opleve sammenhængen mellem undervisningen og livet udenfor skolens mure, bl.a. ved at deltage i ekskursioner, studierejser og ikke mindst udvekslingsrejser.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder