Helsefonden: Øvrige ansøgninger

Helsefonden bevilger til projekter i krydsfeltet mellem social- og sundhedsområdet – herunder ulighed i sundhed og forebyggelse. Det kan være forskning og forsøg samt projekter med et oplysende sigte.

Derudover bevilger vi til projekter vedrørende boligformer for ældre eller handicappede. Det kan fx være modelprojekter, forskning og konkrete forbedringer til gavn for en gruppe af borgere.

Nøgleord

  • Fremme borgernes / målgruppens sundhed og livssituation
  • Ny viden og høj faglighed
  • Projekter der ikke vedrører forskning
Der er ikke en grænse for, hvor stor en ansøgning kan være, men den gennemsnitlige bevilling fra Helsefonden er på ca. 350.000-400.000 kr. Påtænker du at søge om et væsentligt større beløb end dette, er det en god idé at tage en dialog med os på forhånd.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Min. 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder