Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Fondets har til formål dels at støtte militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning, dels at støtte formål vedrørende det frivillige militære forsvar med særligt henblik på hjemmeværnet, samt at støtte medicinsk forskning.

Nøgleord

  • Medicin, herunder nefrologisk forskning
  • Det Frivillige Forsvar (Hjemmeværnet)
  • Militær- og våbenhistorisk forskning
Helen & Ejnar Bjørnows Fond er stiftet af Helen Bjørnow den 6. december 1979. Fondens fundats er kongeligt konfirmeret den 16. januar 1981.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder