Haderslev Kommune: Facilitetspuljen

Facilitetspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og tilsvarende aktører på folkeoplysnings-, idræts-, fritids- og kulturområdet.

Nøgleord

 • Nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Øget brug af faciliteter samt nyetablering af faciliteter, der fremmer børn og unges deltagelse
Af den samlede beløbsramme afsættes 100.000 kr. i en ”akutpulje”, som skal håndtere akutte ansøgninger fra foreninger eller institutioner efter ansøgningsfristen

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  01.11.2024
  15.01.2025
Se lignende søgemuligheder