Håndværkerforeningen København: Understøttelsesfonden

Håndværkerforeningens Understøttelsesfond yder legater til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker og børn.

Nøgleord

  • Understøttelseslegater
  • Værdigt trængende ældre håndværksmestre
  • Disses enker og børn
Bemærk at fondsbestyrelsen vil foretage en konkret vurdering af ansøgningerne, herunder en vurdering om ansøgers personlige forhold opfylder kriterierne i vedtægterne. Fonden behandler løbende ansøgninger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder