Guildal Fondet

Fondets formål er, at yde støtte til hhv. læger – specielt ortopædiske kirurger – til uddannelse, rejser og til videnskabelige arbejder samt lægeenker og trængende medlemmer af overlæge Poul Guildals faders og moders slægt.

Nøgleord

  • Uddannelse, rejser og videnskabelige arbejder af læger, fortrinsvis ortopædiske kirurger
  • Understøttelse af lægeenker
  • Trængende medlemmer af overlæge Poul Guildals faders og moders slægt
For så vidt angår ortopædkirurger, som ifølge formålsbestemmelsen har en fortrinsstilling, er ansøgningsproceduren således, at bestyrelsens lægekyndige medlem retter henvendelse til de ledende overlæger ved landets ortopædiske hospitalsafdelinger med opfordring til – inden for en nærmere angiven frist – at indstille læger til et legat. Øvrige ansøgninger, som modtages af advokatkontoret inden den 1. september, vil blive behandlet inden årets udgang.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.09.2024
Se lignende søgemuligheder