Grundejernes Investeringsfond

GI kan yde tilskud efter boligforholdslovens § 71 til fornyelse af ældre bydele. Der kan også gives tilskud til projekter, forsøg og initiativer inden for byøkologi, byplanlægning, byfornyelse eller boligforbedring og istandsættelse af den ældre boligmasse.

Nøgleord

  • Projekter inden for rammerne af boligforholdslovens §71
  • Relevant, realistisk og fornuftigt projekt
  • Kompetence og kapacitet til at gennemføre projektet
GI’s udviklingsprojekter skal tilgodese interesseområderne for de primære stakeholdere, som er: Ejere af private udlejningsboliger Lejere i de private udlejningsboliger Byggebranchen Samfundet generelt GI ønsker at pleje stakeholderes interesser gennem fortsat viden og nye løsninger til forbedring af boliger samt udbrede kendskabet til allerede kendte metoder og viden.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder