Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond

Ifølge fundatsen er Fondens formål er at yde hjælp til syge, synshandicappede og ældre personer.

Der kan også ydes støtte til den del af Diakonissestiftelsens omsorgs- og hjælpearbejde, der har til formål at yde hjælp til de nævnte persongrupper.

Der er ingen tvivl om, at netop denne bestemmelse i fundatsen er blevet til efter inspiration af Marie Poulsen selv. Hun kendte til ”livets skyggesider”, inden hun med et slag blev meget velhavende, og disse glemte hun aldrig.

Nøgleord

  • Hjælp til trængende personer
  • Ikke tilstrækkelig hjælp fra det offentlige
  • Syge, synshandikappede eller ældre
Fondens midler er begrænsede

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder