Grosserer L.F. Foghts Fond

Grosserer L. F. Foght, der døde i 1959, drev en betydelig forretning med tæpper og tekstiler. Ifølge Grosserer Foghts testamente skulle forretningen såvel som provenuet fra salget af en betydelig kunstsamling tilfalde en fond, der blev oprettet i 1960. Forretningen er efterfølgende solgt, og provenuet tilgået fonden.

Nøgleord

  • Klinisk lægevidenskabelig forskning
  • Kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten, samt håndværkere inden for snedker- tapetserer- og manufakturfagene
  • Handicapgruppers aktiviteter og fornødenheder
Størrelsen af fondens legater varierer betydeligt – fra nogle få tusinde kroner til flere hundrede tusinde kroner. Størstedelen af legaterne er på 10-40.000 kr. Der uddeles 100-200 legater årligt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder