Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Fondens formål er fortrinsvis, at yde støtte til legatstifternes slægt, og i første række de i slægten, der anses for at trænge til hjælp.

Der kan endvidere ydes støtte til studiehjælp, hvilket fortrinsvis ydes indenfor slægten.

Nøgleord

  • Støtte til legatstifternes slægt
  • Studiehjælp
  • Værdigt trængende
Der er ingen ansøgningsfrist, men det bemærkes, at ansøgninger først behandles i slutningen af året. Fonden har ikke ressourcer til at sende afslag på ansøgninger, og kun legatmodtagere vil derfor få svar.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder