Gribskov Kommune: Kulturrådets pulje

Kulturelle foreninger og kulturinstitutioner kan søge om tilskud/underskudsdækning til kulturelle arrangementer, som holdes af godkendte foreninger med hjemsted i Gribskov Kommune. Yderligere kan foreninger og kulturinstitutioner søge om tilskud til relevante materialer/rekvisitter i forbindelse med de kulturelle arrangementer, de laver.

Nøgleord

  • Tilskud/underskudsdækning
  • Kulturelle foreninger og kulturinstitutioner
  • Kulturelle arrangementer
Kulturrådet behandler løbende ansøgninger til Kulturrådets pulje. Ved arrangementer, hvor der er uforskyldt (snestorm, valg og lign.) bliver underskud, kan der efter ararngementets afholdelse søges om hel eller delvis dækning af underskuddet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder