Greve Kommune: Idrætspuljen

Greve Kommune tror på, at det attraktive og gode liv skabes i samarbejde med foreningerne. Støtte til idrætsaktiviteter skal derfor løfte og understøtte nye initiativer og aktiviteter, der har til formål at videreudvikle det mangfoldige og varierede idrætsliv i Greve Kommune. Støtten vil samtidigt gives med henblik på at fastholde og øge antallet af idrætsaktive i Greve Kommunes idrætsforeninger.

Nøgleord

  • Alsidighed i tilbud og indsatser, målgruppe og geografisk placering
  • Hensyn til medlemsammensætningen, medlemstallet og udstyrstyngden
  • Et varierende og inkluderende foreningsliv for alle i Greve Kommune
Støtte fra idrætspuljen kan gives til alle folkeoplysende idrætsforeninger i Greve Kommune. Idrætsforeninger karakteriseres som værende foreninger, der er forankret under DGI eller et specialforbund under DIF.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.08.2024
Se lignende søgemuligheder