Greve Kommune: Fritidspuljen

Formålet er at understøtte metoder eller tiltag, der direkte støtter op om ambitionerne i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken.

Nøgleord

  • Flere unge aktive i foreningslivet
  • Fleksible hold
  • Modvirke den stress de unge føler
Hvem kan søge: • Godkendte folkeoplysende foreninger samt selvorganiserede grupper med folkeoplysende aktiviteter. Ansøgere skal være hjemmehørende i Greve Kommune. Selvejende eller kommunale institutioner kan ikke ansøge puljen

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.08.2024
Se lignende søgemuligheder