Glostrup Kommune: Kulturpris

Glostrup Kommune uddeler hvert år en Kulturpris til den person, forening eller organisation, som har haft betydning for Kulturlivet i Glostrup. For at komme i betragtning til Kulturprisen, skal man have ydet en væsentlig indsats eller sat et markant spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv i Glostrup. Kulturprisen består af et kunstværk og 5.000 kr.

Formålet med prisen er at belønne initiativer og indsatser, som er til gavn for Kulturlivet i Glostrup. Både borgere, foreninger og organisationer kan foreslå prismodtagere til Kultur – og Fritidsudvalget, der beslutter, hvem som skal modtage prisen.

Nøgleord

  • Person, forening eller organisation
  • Betydning for kulturlivet i Glostrup
  • En væsentlig indsats eller sat et markatn spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv i Glostrup
Hvis du vil indstille en til Kulturprisen skal vi have dit forslag til årets Kulturprismodtager senest den 1. juni. Forslaget skal være begrundet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Kunstværk og 5.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder