Globalt Fokus: FRi Puljen

FRi Puljen støtter projekter og aktiviteter, der gennem interessevaretagelse, folkelig oplysning og kampagner samt kapacitetsopbygning beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU’s værdier i Danmark.

Nøgleord

 • Støtte til projekter og aktiviteter
 • Som beskytter og promoverer
 • Grundlæggende rettigheder og EU's værdier i Danmark
Civilsamfundsaktører baseret i Danmark, der arbejder med grundlæggende rettigheder i Danmark – herunder foreninger, social-økonomiske virksomheder, sociale bevægelser, græsrodsbevægelser og aktivister, kan søge puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 13 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Genåbner: Efteråret 2024
Se lignende søgemuligheder