Gladsaxe Kommune: Psykiatri- og Handicappris

Gladsaxe Kommune har siden 2018 uddelt Handicapprisen, som anerkender og fremhæver tiltag, som er med til at skabe lige muligheder for borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed i Gladsaxe. For at gøre målgruppen for prisen mere tydelig, er navnet fra i år blevet ændret til Psykiatri- og Handicapprisen.

Nøgleord

  • Anerkende og fremhæve tiltag
  • Som skaber lige muligheder for borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed
  • Aktører, som har gjort en særlig indsats
Kandidater til prisen kan for eksempel være erhvervsdrivende, foreninger eller individuelle personer, der har gjort en særlig indsats – for eksempel for at sikre tilgængelighed, rummelighed, jobmuligheder eller deltagelse for alle. Det kan være i forhold til at sikre deltagelse i foreningslivet, udvikling af frivilligt arbejde, eller nye initiativer, der kommer mennesker med handicap og/eller psykisk sårbarhed særligt til gavn. Med prisen følger et diplom og 10.000 kr. fra Gladsaxe Kommune.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder