Gladsaxe Kommune: Pensionistforeninger (§79)

Pensionistklubber og –foreninger med mindst 15 medlemmer kan søge tilskud til nye aktiviteter eller eksisterende tilbud, der har et forebyggende og aktiverende sigte for pensionister.

Nøgleord

  • Forebyggende og aktiverende indsatser
  • Aktiviteter for pensionister
  • Nye aktiviteter eller eksisterende tilbud
Ansøgningsfristen er senest i uge 7 Social- og Sundhedsforvaltningen behandler ansøgningen i februar og marts måned. Klubber, som modtager tilskud efter servicelovens § 18 kan ikke modtage tilskud fra § 79-puljen. Hver forening og klub kan kun søge om støtte én gang årligt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    50 kr. pr. medlem


  • Ansøgningstidspunkt

    16.02.2025
Se lignende søgemuligheder