Gladsaxe Kommune: Frivlligt socialt arbejde (§18)

Gladsaxe Kommune yder økonomisk støtte til organisationer, foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper og individer indenfor det frivillige sociale område.

§18 puljemidlerne gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Det vil sige, at den frivillige sociale indsats skal være kernen i projektet, og tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Nøgleord

 • Frivilligt socialt arbejde
 • Støtte til specifik frivllig indsats
 • Initiativer inden for det sociale og sundhedsmæssige område
Når I ansøger om §18 midler, skal I anvende Gladsaxe Kommunes ansøgningsskema. Skemaet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra 1. august.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  Åbner: 01.08.2024
  Frist: 01.10.2024
Se lignende søgemuligheder