Gerda Mørup-Petersens Legat

Legatet uddeles til unge mennesker til hjælp til uddannelse, til studierejser, til bosætning, til påbegyndelse af egen forretningsvirksomhed eller til hjælp under økonomiske vanskeligheder, hvad enten disse skyldes sygdom eller andre forhold.

Såfremt direkte efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre Hans Caspar Hansen, gift med Madsine Caroline Sonne og Emil Theodor Petersen, gift med Ernestine Petersen, født Mørup, måtte opfylde betingelserne for modtagelse af en legatportion, har disse fortrinsret, dersom de er ansøgere.

Nøgleord

 • Unge mennesker
 • Uddannelse og studierejser
 • Bosætning, påbegyndelse af egen forretningsvirksomhed
Gerda Mørup-Petersen modtager hvert år flere hundrede ansøgninger, hvoraf langt de fleste fortjener støtte. Desværre er de et mindre legat, der uddeler få og mindre legatportioner.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  Åbner: 13.08.2024
  Frist: 30.08.2024
Se lignende søgemuligheder