Gentofte Kommune: Lederuddanelsespuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede trænere og ledere.

Nøgleord

  • Uddannelse
  • Ulønnede ledere og instruktører
  • Folkeoplysende foreninger
Der ydes maksimalt tilskud på 850 kr. til første dag og 500 kr. pr. dag til efterfølgende dage på kurset. Hver foreningen kan højst få tilskud på 30.000 kr. pr. år.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 850 kr. pr. dag


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder