FSR – danske revisorer: Skattesagsfonden

Skattesagsfonden yder økonomisk støtte til førelse af skattesager ved de ordinære domstole, fortrinsvis sager af mere principiel betydning.

Nøgleord

  • Støtte til førelse af skattesager
  • Skatteydere som af økonomiske grunde, normalt vil afstå at føre sag
  • Fortrinsvis sager af mere principiel betydning
Fonden kan også i særlige tilfælde yde støtte til førelse af principielle skattesager for Landsskatteretten.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder