Frøken Elise Wimmers Legat

Fondens formål er at yde støtte til personer, der lider af nervesygdomme.
Hjælpen kan fx ydes til afholdelse af udgifter til psykolog eller kurophold.
Det er en betingelse for at komme i betragtning, at sygdommen må anses for helbredelig, eller at der er udsigt til væsentlig og varig bedring. Legatet omfatter ikke sindssyge og epileptikere.
Hjælpen ydes fortrinsvis til personer, der akut er blevet syge, og som på grund af sygdommen midlertidig er ude af stand til at bestride deres arbejde eller erhverv.

Nøgleord

  • Personer, der lider af nervesygdomme
  • Afholdelse af udgifter til psykolog eller kurophold
  • Sygdommen må anses for helbredelig, eller at der er udsigt til væsentlig og varig bedring
Der må forventes en vis ekspeditionstid med bestyrelsens stillingtagen til ansøgninger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Ophørt
Se lignende søgemuligheder