Friluftsrådet: Fysiske rammer for friluftsliv

Stadig flere ønsker at dyrke friluftsliv og være aktive i naturen i hverdagen og tæt på, hvor de bor. Friluftsrådet ønsker derfor at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere får del i gode naturoplevelser, og friluftslivets gavnlige effekter på sundhed og livskvalitet.

Nøgleord

  • Etablering af faciliteter og andre fysiske tiltag
  • Nye muligheder for friluftsaktivitet
  • Forbedrer adgangsforholdene
Det er et krav, at projektet baserer sig på aktiviteter i det fri. Det prioriteres at yde støtte til udstyr, materialer og faciliteter. Der kan også være tale om løn til ekstern professionel bistand eller andre eksterne ydelser.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 20.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.09.2024 23.55
Se lignende søgemuligheder