Frederikshavn Kommune: Integrationsrådets projektmidler

Har du et konkret problem i relation til integration eller ser du muligheder for at påvirke integrationen i positiv retning, kan du søge Integrationsrådet om tilskud

Nøgleord

  • Integrationsindsats
  • Påvirke integration i en positiv retning
  • Integration i Frederikshavn Kommune
Ansøgningsfristen er løbende og ansøgninger vil blive behandlet på det førstkommende møde i Integrationsrådet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder