Frederiksberg Kommune: Columbusæg

Priserne uddeles til en enkeltperson (medarbejder eller leder) eller medarbejdergruppe inden for Børne- og Ungeområdet, der har gjort en særlig indsats for børn og unge i Frederiksberg Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner, skoler og klubber.

Nøgleord

  • En særlig indsats for børn og unge
  • Enkeltperson eller medarbejdergruppe inden for Børne- og Ungeområdet
  • I Frederiksberg Kommune kommunale og selvejende dagsinstitutioner, skoler og klubber
Der uddeles to priser på hver 10.000,- kroner. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning om uddeling efter indstilling fra henholdsvis børneudvalget og undervisningsudvalget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10,000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder