Fredericia Kommune: Ernst Voss Fabriks fødselsdagslegat

Legatets formål er at yde støtte til Fredericia bys ungdom, således at nuværende og tidligere elever i Fredericia Kommunes skolevæsen kan opnå støtte til noget, der ikke på anden måde kunne ydes tilskud til.

Nøgleord

 • Nuværende og tidligere elever
 • Støtte til noget, der ikke på anden måde kunne ydes tilskud til
 • Støtte til Fredericia bys ungdom
Legatet er også kendt som ”Uddannelseslegatet”, da mange tidligere elever har fået gavn af støtte til blandt andet studie- og praktikophold i udlandet i forbindelse med deres videre uddannelsesforløb.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  01.05.2025
  01.05.2026
Se lignende søgemuligheder