Fredensborg Kommune: Rejse og studielegat

Legatets primære formål er at understøtte rejser til og ophold i en af Fredensborg Kommunes seks venskabsbyer, hvor besøget har til formål at udvikle ansøgerens kompetencer.

Formålet er at støtte unge, der som led i deres erhvervsuddannelse, studier, kunstneriske eller sportslige ambition kan styrke deres kompetencer via kurser, træning eller andre tilbud, som findes i venskabsbyerne.

Venskabsbyforums legat understøtter unges muligheder for at besøge venskabsbyer i forbindelse med uddannelse, praktik, kurser og lignende, som kan være til gavn for ansøgeren erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller i forhold til frivillighed.

Nøgleord

  • Enkeltpersoner eller grupper på 2 - 3 personer
  • Bosiddende i Fredensborg Kommune
  • Under 25 år ved ansøgningsfristens udløb
Legatsummen er på i alt 10.000 kr. pr. år for enkeltpersoner og 5000 kr. for grupper på 2 – 3 personer: Legatet kan ansøges én gang pr. år. Legatet skal ansøges før rejsen foretages. Venskabsbyforum bevilliger legatet efter indstilling fra administrationen. Ansøger er selv ansvarlig for rejse, indlogering og ophold.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder