Fredensborg Kommune: Ekstraordinært rejsetilskud

Der kan søges om tilskud til rejser med omkostninger, der ikke kan dækkes af det ordinære rejse- eller værtskabstilskud til en venskabsby. Dette kunne for eksempel være et arrangement i venskabsbyregi eller ekstraordinære omkostninger til en rejse til en venskabsby, man søger om at få dækket.

Nøgleord

  • Tilskud til rejser
  • Omkostninger der ikke dækkes af det ordinære rejse- eller værtskabstilbud
  • Arrangement i venskabsbyregi eller rejse til en venskabsby
Ansøgningen om det ekstraordinære tilskud vil blive behandlet på Venskabsbyforums næstfølgende møde. Ansøgningen skal derfor være administrationen i hænde minimum 3 uger før for at sikre, at ansøgningen vil blive behandlet rettidigt. Sendes ansøgningen mindre end 3 uger før næste møde, kan ansøger ikke være sikker på, at ansøgningen behandles på dette møde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder