Frants Richters Fond

Fonden har 3 hovedformål:

1) Der ydes støtte til yngre personer i uddannelsesøjemed eller som hjælp til etablering af drift af selvstændig virksomhed eller lignende.

2) Der ydes støtte personer, der som funktionærer eller arbejdere har været ansat ved Telefon Fabrik Automatic, være sig før eller efter virksomhedens omdannelse til aktieselskab. Også enker og descendenter efter de nævnte personer kan komme i betragtning.

3) Der ydes støtte værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold, samt til hjælp til institutioner med lignende formål eller institutioner, herunder særligt børnehaver, som under vanskelige vilkår driver en almennyttig virksomhed.

Nøgleord

  • Yngre personers uddannelse
  • Medarbejdere ved Telefon Fabrik Automatic
  • Værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold
Frants Richters fond kan ikke længere søges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Ophørt
Se lignende søgemuligheder