Forsvaret: Hærens Regimenters Hjælpefond

Fondens formål er:
At understøtte nuværende og tidligere fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten, eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykker i tjenesten.
At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved redningsindsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selv om indsatsen ikke lykkedes.
At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Nøgleord

  • Understøtte nuværende og tidligere fastansatte
  • Invalideret i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten
  • Understøttelse af efterladte
Fonden udsender en skrivelse – normalt i januar – med ansøgningsfrist i august samme år. Uddeling foregår en gang årligt, normalt i december.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder