Forlaget Columbus Fond: Pædagogisk udviklingsarbejde

Tilskud til udarbejdelse og offentliggørelse af pædagogisk udviklingsmateriale, rapporter eller mindre samfundsfaglige publikationer, der ikke er egnet til udgivelse på kommercielle vilkår. Tilskud til studieophold i tilknytning til disse aktiviteter kan også være en mulighed.

Nøgleord

  • Udarbejdelse og offentliggørelse
  • Pædagogisk udviklingsmateriale, rapporter eller mindre samfundsfaglige publikationer
  • Studieophold i tilknytning til disse aktiviteter
Tildeling af økonomisk støtte fra Forlaget Columbus Fond kan kun ske på grundlag af en skriftlig ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder