Forlaget Columbus Fond: Forfattere

Støtte til forfattere, der søger orlov til at skrive bøger om samfundsfaglige emner. Det være sig egentlige lærebøger til undervisningen i gymnasiet eller HF eller bøger med et bredere sigte, dvs. bøger som ikke primært er skrevet med henblik på denne eller anden undervisning, men som kan anvendes hertil.

Nøgleord

  • Forfattere, der søger orlov
  • Skrive bøger om samfundsfaglige emner
  • Udarbejdelse af bøger og undervisningsmateriale
Forfattere med en anden beskæftigelsesmæssig eller/og uddannelsesmæssig baggrund end den “traditionelle” samfundfagslærers vil også kunne opnå støtte fra fonden. Udover støtte til orlov kan fonden yde støtte til kortere studieophold som anses for nødvendige med henblik på udarbejdelse af bøger og undervisningsmateriale til brug for samfundsfagsundervisningen i ungdoms- og voksenuddannelserne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 50% af indtægtsnedgang


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder