Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Fondet er oprettet af den danske stat ved love nr. 180 af 5. juni 1959 om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund og har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder.

Nøgleord

 • Arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige
 • Videnskabelige arbejder af interesse for begge lande
 • Udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende
Fondets bestyrelse mødes til fordelingsmøder tre gange årligt. Ansøgningsfristerne er: 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der gives ikke støtte til arrangementer, der er afholdt eller planlægges afholdt inden bestyrelsens behandling af ansøgningerne, dvs. typisk en måneds tid efter fristens udløb.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 450.000 kr. pr. år


 • Ansøgningstidspunkt

  01.05.2024
Se lignende søgemuligheder