Fonden for Træer og Miljø

Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende.

Nøgleord

  • Støtte til projekter
  • Fokus på formidling om træer
  • Træernes biologi, historie og/eller miljømæssige betydning
Fonden er åben for ansøgninger på op til 40.000 DKK for støtte til projekter, hvis fokus er formidling om træer. Der tænkes her på formidling om træernes biologi, historie og/eller miljømæssige betydning herunder træernes biomasseproduktion og klimapåvirkning samt bidrag til energiforsyning, og biodiversitetsbeskyttelse.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 40.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder