Fonden for Entreprenørskab: CFU

Som led i partnerskabsaftalen imellem Fonden for Entreprenørskab og CFU Danmark, kan de regionale CFU’er søge Fonden for Entreprenørskab om midler til aktiviteter som understøtter intentionerne i aftalen. Det primære sigte er kurser og aktiviteter for lærere i grundskolen, men andre aktiviteter der understøtter innovation og entreprenørskab i skolen kan også medfinansieres.

Nøgleord

  • Kurser og aktiviteter for lærere i grundskolen
  • Aktiviteter der understøtter innovation
  • Aktiviteter der understøtter entreprenørskab
Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 60.000 pr. projekt pr. CFU pr. finansår, dog kan flere CFU’er i fællesskab opnå flere midler. Andre relevante organisationer kan indgå i projekterne, ligesom FFE gerne indgår aktivt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 60.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder