Fonden for Bedre Hørelse – København og Frederiksberg

Fondens formål er ”på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte aktiviteter til gavn for hørehæmmede, herunder forebyggende arbejde og virke for bevarelsen af hørelsen fortrinsvis i
København og Frederiksberg. Formålet kan tilgodeses ved uddeling af støtte til organisationer og
lignende, der arbejder for varetagelse af Fondens formål ”.

Nøgleord

  • Aktiviteter til gavn for hørehæmmede
  • Forebyggende arbejde og virke for bevarelsen af hørelsen
  • Fortrinsvis i København og Frederiksberg
For at komme i betragtning til at få tildelt midler er det afgørende, at ansøgningen – udover at dreje sig om midler til hørerelaterede formål – indeholder nytænkning, og at formålet er til glæde for flere personer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder