Fonden af 1. december 1997

Som det fremgår af Fondens formål tildeles legater i første række til “danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f.eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige økonomiske problemer”.
Fonden formidler sin støtte ved individuelle ansøgninger fra personer og organisationer, der selv formidler hjælp og støtte indenfor rammerne af Fondens formål.

Nøgleord

  • Støtte til danske statsborgere
  • Som ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres
  • Som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller uoverstigelige økonomiske problemer
Ansøgninger til Fonden behandles løbende med legatuddeling ca. 4 gange årligt. Ansøgninger i årets 4. kvartal skal være Fonden i hænde senest den 15. november.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder