Fiskeristyrelsen: Produktions- og Afsætningsplaner (PAP)

Formålet med tilskudsordnignen er at yde støtte til producentorganisationernes forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, for derigennem at fremme producentorganisationernes arbejde for at nå målene i den fælles fiskeripolitik.

Nøgleord

  • Bringe medlemmers fiskevarer og akvakulturproduktur i omsætning
  • Bidrag til fødevareforsyningerne og fremme høje standarder for fødevarekvalitet
  • Begrænse fiskeriets indvirkning på miljøet
Producentorganisationer, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen, kan søge puljen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 75% af de samlede, tilskudsberettigede udgifter


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder