Fiskeristyrelsen: Investeringer i kystfiskeri

Investeringer i kystfiskeri bidrager til EHFAF-forordningens målsætning om styrkelse af økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige fiskeriaktiviteter, jf. artikel 14(1)(a), i forordning nr. 2021/1139/EU.

Nøgleord

  • Udvikling af logistik, fangsthåndtering eller infrastruktur
  • Til at understøtte kvalitet og afsætning af kystfiskeres fangst
  • Udvikling af fartøjers bæredygtighedsprofil
Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal minimum udgøre 25.000 kroner pr. ansøgning før, at Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud. Dertil kan Fiskeristyrelsen maksimalt give tilskud på 5 mio. kr. pr. projekt pr. ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 5 mio. kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.09.2024
Se lignende søgemuligheder