Fiskeristyrelsen: Dataindsamling

Tilskudsordningen Dataindsamling skal bidrage til at fremme bæredygtigt fiskeri og genopretning og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer.

Nøgleord

  • Indsamle data om fiskeriet i Danmark
  • Et datagrundlag for forvaltningen af fiskeriet
  • Vidensbaseret beslutningsgrundlag
Aktiviteterne skal bidrage til at opnå målsætningerne i den fælles fiskeripolitik om fremme af pålidelige data med henblik på vidensbaseret beslutningstagning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder