Fiskeafgiftsfonden

Der forventes – afhængig af udviklingen i fiskeriet – at kunne være sammenlagt mellem 11-12 mio. kr. i 2024 i Fiskeafgiftsfonden til projekter og formål, som styrker fiskerierhvervets udvikling.

Det er en forudsætning, at tilskudsmidler, som er tilvejebragt via promilleafgifter hos danske fiskere, skal anvendes inden for den del af fiskerierhvervet, hvor de er opkrævet – i fangstleddet. Det er absolut en fordel, at projekter kommer hele fiskerierhvervet til gavn og ikke alene lokalt.

Nøgleord

 • Lærlinge- og efteruddannelse
 • Styrkelse af erhvervsfiskeriets udvikling
 • Fremme af rådgivning og videnskabeligt arbejde
Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge tilskud. Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet til gavn for dansk fiskeri.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 11-12 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder