FilmFyn: TV-Serier

FilmFyn yder produktionsstøtte til tv-serier med det formål at understøtte produktionen af tv-serier af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

FilmFyn yder udviklings- og manuskriptstøtte til tv-serier med det formål at sikre, at projektet udvikles optimalt, at kvalificere projektets fynske dimension, både ud fra et fortællemæssigt og produktionelt perspektiv, at understøtte producentens videre arbejde med at få tv-serien finansieret samt at danne grundlag for FilmFyns stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om produktionsstøtte til projektet.

Nøgleord

  • TV-serier
  • Produktionsstøtte
  • Udviklings- og manuskriptstøtte
FilmFyn har for at sikre størst mulig transparens formuleret sigtelinjer for støtteordningen, der kan give ansøgere en pejling på det forventede årlige omfang i forhold til midler og antal støttede projekter. Den samlede støtteordning til tv-serier er estimeret til gennemsnitlig 3,9 mio. kr. om året, hvoraf 3,7 mio. kr. er tænkt allokeret til 1-2 produktionsstøtter og 0,2 mio. kr. er tænkt allokeret til udviklings- og manuskriptstøtte.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Ca. 2.000.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder