Fehrs Fond

Årlige indtægter skal ifølge vedtægterne fordeles til institutioner, der virker for kulturelle, sociale eller videnskabelige formål. Der kan således ikke gives til private personer.

Nøgleord

  • Institutioner og selskaber
  • Kulturelle og sociale formål
  • Videnskabelige formål
Anfør ved ansøgning venligst email adresse. Manglende email adresse medfører, at der ikke vil blive svaret på ansøgningen. Der er ingen frister eller ansøgningsskemaer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder